Úvod
a_tabula

cupec@motaj.sk

tel: 0910 911 016

     Hlavnou náplňou našej práce je realizácia záhrad na klúč, návrh a úprava zelene parkov, nákupných centier, okolia novostavieb i rodinných domov na celom Slovensku.

Ďalšou náplňou  našej práce je pestovanie a predaj okrasných drevín. Okrasné dreviny pestujeme v okrasnej škôlke v Hornej Štubni. Dreviny sú pestované v kontajneroch, čo umožňuje takmer celoročnú výsadbu. O kvalite prác a dodávaných drevín svedčia realizované práce (viď fotogaléria)

Mgr. Marián Čupec

zahrada

PROJEKCIA, REALIZÁCIA A ÚDRŽBA ZÁHRAD

Záhrada by mala spĺňať potreby svojho majiteľa a dotvárať prostredie, v ktorom sa nachádza

odrazka

Projekcia

pred spracovaním projektu najskôr zisťujeme skutočný stav, v akom sa záhrada  alebo pozemok nachádza a s každým zákazníkom diskutujeme o budúcom využívaní jeho záhrady

pic01 pic02
odrazka

oboznámenie majiteľa s projektom (prípadné pripomieky sa zapracujú do projektu)

pic03 pic04
odrazka
odrazka

odsúhlasenie projektu majiteľom

vypracovanie rozpočtu (kalkulácie)

odrazka
odrazka

Realizácia

po vzájomnej dohode oboch zúčastnených strán sa prikročí k samotnej realizácii projektu

záručná doba (tá je súčasťou zmluvy o diele)

pic05 pic06
odrazka

Údržba

Záhrada si vyžaduje neustálu pozornosť a preto je dôležité vedieť ako sa o ňu postarať v každom ročnom období. Majiteľ si musí premyslieť koľko času môže venovať svojej novej záhrade a ak si s údržbou nedokáže poradiť sám dokážeme to spraviť za neho my.

[Úvod] [Listnaté] [Ihličnaté] [Exotické] [Galéria] [Kontakt] [AKCIA]

designed by miro urban 2008

 

architekt